archief

Bezoek Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC ging op dinsdag 19 januari 2016 op bezoek bij het thema Gezondheidswetenschappen.

Leerstoel Bij de sessie over de arts verstandelijk gehandicapten (AVG) staat de studie en het onderzoek naar de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking centraal. Hanneke Veeren, hoofd AVG-opleiding: “Deze driejarige opleiding is de enige in Nederland. Daar mogen we trots op zijn, net als op de enige leerstoel voor AVG die hier is ingesteld.”

RvB_odvb_Gezondheidswetenschappen02_500

Op de foto:

David Voetelink, lid Raad van Bestuur, Dederieke Maes-Festen en Mylène Böhmer.

==================================================================

Op vrijdag 19 juni 2015 heeft het afscheidsdiner van Prof Dr Heleen Evenhuis plaatsgevonden.

De gasten werd verzocht zich te verzamelen bij het gebouw aan de Westzeedijk 118, het statige pand waar de leerstoel voorheen gevestigd was. Aan Heleen was op het allerlaatste moment de uitnodiging toegestuurd, met hierop alleen datum, tijd en verzamelpunt vermeld.

Vanuit dit punt volgde een korte wandeling naar de halte van de Rotterdamse Watertaxi aan de Veerhaven. Deze bracht de groep in meerdere taxi’s naar de halte Hotel New York.

Daar stond een speciaal voor de gelegenheid ingehuurde fotograaf de groep op te wachten.

Vervolgens vond in directievertrek ‘Reuchlin’ het diner plaats.

Directievertrek Reuchlin is een van de voormalige vertrekken van de directie van de Holland Amerika Lijn en is vernoemd naar Otto Reuchlin, een oprichter van deze bekende scheepvaartmaatschappij.  Deze kamer ademt een bepaalde grandeur uit die door de organisatie passend werd bevonden voor de hoofdgast van dit afscheidsdiner:

Prof. Dr. Heleen Evenhuis 

Op het tabblad: ‘Foto’s afscheidsdiner Prof Dr Heleen Evenhuis’ vindt u een impressie van deze avond, die door een ieder als geslaagd werd bevonden.

================================================================

Op dinsdag 16 juni 2015 om 13.30 uur heeft Josje Schoufour haar proefschrift verdedigd met de titel:

Frailty in People with Intellectual Disabilities: frequency, determinants and consequences

Het volledige proefschrift is te downloaden op: http://www.e-pubs.nl?epub=j.schoufour

================================================================

Vrijdag 1 mei 2015 heeft Prof. Dr. Heleen Evenhuis haar afscheidscollege gehouden met de titel:

Van ontginnen naar oogsten: 15 jaar epidemiologisch onderzoek bij mensen met  verstandelijke beperkingen.

De tekst van haar afscheidscollege kunt u downloaden via deze link: Afscheidscollege Prof Dr Heleen Evenhuis.

 

================================================================

Op woensdag 29 oktober 2014 heeft Alyt Oppewal haar proefschrift verdedigd met de titel:

Measuring physical fitness in older adults with intellectual disabilities- moving towards practice

Dit proefschrift gaat over het meten van lichamelijke fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking. Lichamelijke fitheid is sterk gerelateerd aan de gezondheid en beperkingen in het dagelijks leven. Fit zijn is dan ook een essentiële factor voor gezond ouder worden. Aangezien de levensverwachting van mensen met een verstandelijke beperking toeneemt, kunnen fitheidstesten een belangrijk middel zijn in het optimaliseren van de zorg voor deze verouderende bevolkingsgroep. Echter zijn er op dit moment nog geen geschikte fitheidstesten beschikbaar voor mensen met een verstandelijke beperking, dus hier was meer onderzoek naar nodig. In dit proefschrift zijn allereerst criteria opgesteld waaraan een ideale fitheidstest moet voldoen als men deze in de dagelijkse praktijk wil gebruiken. Voor een aantal geselecteerde fitheidstesten is vervolgens het gebrek aan kennis op deze criteria in kaart gebracht. Het gebrek aan kennis omtrent uitvoerbaarheid, interpretatiemogelijkheden en de voorspellende waarde van fitheidstesten wordt behandeld in dit proefschrift.

Het volledige proefschrift is te downloaden op: http://www.e-pubs.nl?epub=a.oppewal

AfbeeldingCover_Final

Op woensdag 8 oktober 2014 om 15.30 heeft Channa de Winter haar proefschrift verdedigd met de titel:
Cardiovascular disease risk factors in older people with intellectual disabilities

Dinsdag 9 september 2014 heeft Medilex een congres georganiseerd:
Jong beperkt, vroeg bejaard
Begeleiding en ondersteuning van ouderen met een verstandelijke beperking.

Heidi Hermans heeft hier gesproken over de prevalentie van depressie en hoe u een depressie kunt herkennen.
Thessa Hilgenkamp heeft een lezing gehouden over lichamelijke fitheid bij ouderen met een verstandelijke beperking.
Voor de informatiefolder, klik hier.

 

 

Oudere berichten

27-01-2014: Symposium GOUD 13 maart 2014

Op donderdag 13 maart aanstaande vindt het symposium ‘GOUD’ plaats. Tijdens dit symposium worden de uitkomsten van het GOUD-onderzoek gepresenteerd en wordt er -in de vorm van interactieve workshops- met elkaar gediscussieerd over hoe de uitkomsten toe te passen in de dagelijkse praktijk. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij ouderen met een verstandelijke beperking. Dus (ambulant) begeleiders, gedragskundigen, artsen, behandelaars etc. Overige geïnteresseerden zijn ook van harte welkom.
Locatie: Abrona, Sterrenberglaan 6, 3712 XA Huis ter Heide.
Tijd: van 13.00 tot 17.00 uur.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden via het volgende e-mailadres: symposiumGOUD@abrona.nl. Deelname is gratis.
Meer informatie: klik hier

 

08-07-2013: De handleiding van de VB-fitscan is klaar voor gebruik! We zien uit naar je reacties en ervaringen, we horen graag wat je er van vindt!De VB-fitscan is een fitheidstest voor volwassenen en ouderen met een lichte of matige verstandelijke beperking (VB), die zelfstandig of met hulpmiddelen kunnen lopen. De VB-fitscan is af te nemen in 20 minuten en bestaat uit testen voor de fitheidscomponenten lichaamssamenstelling, beenkracht-uithoudingsvermogen, spierkracht, statische en dynamische balans.
De VB-fitscan is onderdeel van het kennisnetwerk Fitheid en mensen met een verstandelijke beperking. Het kennisnetwerk beoogt een plek te worden waar fysiotherapeuten kennis over fitheid bij mensen met een VB kunnen uitwisselen en vergroten. Deelnemers aan het kennisnetwerk kunnen lid worden van de LinkedIn groep ‘Kennisnetwerk fitheid en verstandelijke beperking’ en via deze weg contact met elkaar onderhouden (vrij aan te melden!).
Voor meer informatie zie de bijgevoegde flyer of neem contact met ons op (Thessa Hilgenkamp: t.hilgenkamp@erasmusmc.nl of Alyt Oppewal: a.oppewal@erasmusmc.nl)
Download hier de Flyer Kennisnetwerk Fitheid en VB juli 2013!

08-07-2013: Het artikel “Feasibility and outcomes of the Berg Balance Scale in older adults with intellectual disabilities” van Alyt Oppewal is geaccepteerd voor publicatie in Research in Developmental Disabilities. Ook het artikel “Cardiorespiratory fitness in individuals with intellectual disabilities – A review” van Alyt Oppewal is geaccepteerd voor publicatie in Research in Developmental Disabilities. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de kennis over het lage uithoudingsvermogen van mensen met VB en de mogelijke factoren die daarop van invloed zijn.

4-4-2013: Onderzoek van AVG Channa de Winter van Onbeperkt Gezond geaccepteerd voor publicatie bij Journal of Intellectual Disability Research: “Associations of symptoms of anxiety and depression with diabetes and cardiovascular risk factors in older people with intellectual disability.”

25-2-2013: Rapport over ZZP3-cliënten op basis van gegevens van het GOUD-onderzoek is beschikbaar.

20-2-2013: Wetenschappelijke publicaties toegevoegd onder ‘Producten’

15-2-2013: Rapport over ZZP4-cliënten op basis van gegevens van het GOUD-onderzoek is beschikbaar.

14-2-2013: Promotiedatum Ellen van de Wouw (onderzoek slaap en dag-nachtritme) is bekend: woensdag 29 mei 2013 om 9:30 in Erasmus MC!

13-2-2013: GOUD en Onbeperkt Gezond krijgen aandacht op de website van het Nationaal Programma Ouderenzorg.

11-2-2013: Het artikel “The effect of handedness on grip strength in older adults with intellectual disabilities” van Alyt Oppewal is geaccepteerd voor publicatie in Research in Developmental Disabilities. Hierin wordt ondersteunend bewijs gepresenteerd voor het advies om altijd knijpkracht bij beide handen te meten.

5-2-2013: Het artikel “Voorschrijffouten bij ouderen met een verstandelijke beperking: prevalentie en mogelijke risicofactoren” is gepubliceerd in het Pharmaceutisch Weekblad. Een Engelstalige versie van dit artikel is geaccepteerd voor publicatie in Research in Developmental Disabilities. Dit artikel is een samenwerking tussen de afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten en de afdeling Farmacie van het Erasmus MC.

30-1-2013: Het artikel “Development of a frailty index for older people with intellectual disabilities: results from the HA-ID study” van Josje Schoufour is geaccepteerd voor publicatie in het blad Research in Developmental Disabilities. Dit is wereldwijd de eerste studie over een kwetsbaarheidsindex bij mensen met een verstandelijke beperking.

27-1-2013: de nieuwsbrief van GOUD voor het voorjaar van 2013 is af.

21-11-2012: Heidi Hermans en Thessa Hilgenkamp winnen aanmoedigingsprijs VGN voor beste onderzoekspublicatie.

27-6-2012: Promotie Sandra Mergler

30-5-2012: Promotie Heidi Hermans

9-5-2012: Promotie Thessa Hilgenkamp