Project Motorische Vaardigheden

Meisje in looprekt

Sonja werkt met een client

Het project Motorische Vaardigheden wordt uitgevoerd door Sonja Mensch.

In dit project wordt een instrument ontwikkeld om motorische vaardigheden van kinderen met ernstige meervoudige complexe beperkingen in kaart te brengen en om veranderingen daarin te kunnen evalueren: de MOVAKIC. MOVAKIC is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit (kinder)fysiotherapeuten en een ergotherapeut van stichting Ipse de Bruggen.

De ontwikkeling van het instrument en het wetenschappelijk onderzoek naar de psychometrische eigenschappen wordt vanuit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC begeleidt door hoogleraar Heleen Evenhuis (promotor) en senior onderzoeker Michael Echteld. Dr. Eugène Rameckers, verbonden aan de Faculteit Bewegings- en Revalidatiewetenschappen te Leuven en werkzaam bij Stichting Revalidatie Limburg, is betrokken bij het onderzoek als copromotor.

Lees hier verder over de achtergrond van de MOVAKIC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *