Project RCT Lichttherapie

Bij het GOUD onderzoek is gebleken dat één op de dertien ouderen een klinische depressie heeft, wat vijf keer zo veel is als in de algemene oudere populatie. Een depressie heeft grote invloed op het dagelijkse leven. Goede behandeling is daarom essentieel.

Bij mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking is het huidige aantal behandelingen zeer beperkt. Lichttherapie wordt in de algemene bevolking effectief ingezet om depressieve klachten te verminderen en is mogelijk ook effectief bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

In dit project wordt daarom de effectiviteit van lichttherapie bij volwassenen met een verstandelijke beperking onderzocht.  Het onderzoek naar de effecten van lichttherapie op depressie wordt begeleid door onderzoeker Heidi Hermans.