Visuele en gehoorstoornissen

Deze onderzoekslijn had als doel  verbetering van de  diagnostiek, behandeling en revalidatie van visuele en gehoorstoornissen bij mensen met verstandelijke beperkingen. Wij zijn in 1998 samen met oogartsen, audiologen en de gespecialiseerde zorg voor visueel en auditief gehandicapten gestart met een grootschalig onderzoek naar de omvang van het probleem, ter wereld de eerste epidemiologische studie  van goede kwaliteit in deze bevolkingsgroep.  Het probleem bleek nog groter dan wij verwacht hadden. Het onderzoek, waarmee deze onderzoekslijn recent is afgesloten, betreft het moeilijkste probleem: de diagnostiek van cerebrale visuele stoornissen bij kinderen met beperkingen.

LEES HIERONDER EEN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK:

Onderzoekslijn zintuigstoornissen