Bijkomende gezondheidsproblemen bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen

Deze onderzoekslijn bij kinderen met ernstige verstandelijke en motorische beperkingen is in 2001 begonnen met het probleem van de frequente longontstekingen en voedingsproblemen die deze kinderen hebben.  In relatief grootschalig onderzoek zijn wij samen met kinderartsen op zoek gegaan naar de onderliggende oorzaken daarvan.  Verder hebben wij ons gericht op in deze groep toepasbare en betrouwbare diagnostische methoden voor de longfunctie, voedingstoestand, slikfunctie, chronische obstipatie en botkwaliteit.  Met de ontwikkeling van een diagnostische methode voor de evaluatie van motorische vaardigheden, waarvoor in binnen- en buitenland veel belangstelling bestaat, is de onderzoekslijn inmiddels afgerond.

LEES HIERONDER DE SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK:

Onderzoekslijnkinderen met ernstige meervoudige beperkingen