Dementie en veroudering

Deze onderzoekslijn begon in 1999 met het promotie-onderzoek van Tonnie Coppus naar dementie bij mensen met het syndroom van Down, waarna in 2007 werd gestart met de grootschalige GOUD-studie (Gezond Ouder met een verstandelijke beperking), in samenwerking met een consortium van drie zorgaanbieders. Het GOUD-consortium richt zich op de preventie, diagnostiek  en behandeling van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen die tijdens de levensloop gaan optreden. Ook is een diagnostische methode ontwikkeld om kwetsbaarheid in deze groep op te sporen en te volgen.

LEES HIERONDER EEN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK:

Onderzoekslijn Dementie en overleving bij mensen met het Down syndroom