GOUD

GOUD is Gezond Ouder met een verstandelijke beperking; een studie naar de gezondheid van oudere cliënten van drie zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen. Het doel van GOUD is om kennis te verkrijgen over de gezondheid van oudere mensen met een verstandelijke beperking. Met deze kennis zullen er duidelijke aanknopingspunten worden geformuleerd waarmee de zorg verbeterd kan worden. Hiermee is GOUD uniek: dit is de eerste studie, in Nederland en de rest van de wereld, waar er grote hoeveelheden gezondheidsgegevens bij deze groep mensen zijn verzameld van hoge kwaliteit.

In 2009 en 2010 is de gezondheid van 1050 cliënten van 50 jaar en ouder van Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen bepaald. Voor het verzamelen van deze gegevens was het nodig om de cliënten vele vragen te stellen, testjes te laten doen, met een stappenteller te laten lopen, bloed af te nemen en gegevens over te nemen uit de dossiers en administratie. Niet alleen de cliënten, maar ook hun naasten, begeleiders en zorgverleners hebben hard gewerkt voor GOUD.

Inhoud

De meeste resultaten zijn nu bekend en worden gepubliceerd. Binnen GOUD is een aantal subthema’s geformuleerd dat op deze website nader wordt toegelicht:

Naast deze studies is er ook een evaluatie van een beweegprogramma uitgevoerd.

Organisatie

GOUD is georganiseerd als een consortium: de samenwerking tussen de drie zorgorganisaties en het Erasmus MC is geformaliseerd. In een stuurgroep zijn ieder van de deelnemers vertegenwoordigd met een directeur. In ieder van de zorgorganisaties fungeert een manager ook als coördinator voor GOUD. De coördinator voert in samenspraak met de onderzoekers het management voor de praktische uitvoering van de onderzoeken. Daarmee is hij of zij het centrale aanspreekpunt van alle betrokkenen bij de uitvoering binnen ieder van de zorgorganisaties.

De toekomst van GOUD

De gegevensverzameling van GOUD is beëindigd in 2010; de gegevensverzameling van de evaluatie van het beweegprogramma in 2011. De gegevensverzameling voor de kwetsbaarheidsstudie is afgerond in 2013. Een nieuwe serie van studies is gepland voor een periode van vier jaar: GOUD II.

In GOUD II zullen vooral de inzichten verkregen in GOUD I gebruikt worden om interventies samen te stellen. Interventies voor beweging zijn al gestart in Abrona; interventies voor voeding worden nu gepland in Amarant.

Nieuwsbrieven

Één reactie op “GOUD

  1. Pingback: Maatschappij té ingewikkeld voor mensen met beperking | Zorgen voor Morgen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *