Project Fitheid van Kinderen

MARIEKE WOUTERS

 

Het project fitheid van kinderen met een verstandelijke beperking wordt uitgevoerd door Marieke Wouters, binnen zorgorganisatie Reinaerde.

In dit project is onderzocht welke fittesten geschikt zijn voor kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Gezien de cognitieve problemen bij deze doelgroep en de vaak afwezige doelgerichtheid zijn veel fittesten die op dit moment bij kinderen zonder beperking gebruikt worden, zoals de Eurofit, moeilijk uitvoerbaar bij deze doelgroep. Daarnaast kan er bij deze doelgroep ook sprake zijn van lichamelijke en gedragsproblemen die invloed kunnen hebben op de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid van de testen.

Allereerst is er door literatuuronderzoek en focusgroepen bepaald welke testen het meest geschikt lijken voor deze doelgroep. Daarna zijn deze testen afgenomen bij ruim 40 kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking om de uitvoerbaarheid en betrouwbaarheid te onderzoeken. Naar aanleiding van deze uitkomsten is de selectie aangepast, en in totaal hebben 130 kinderen de fitheidstesten uitgevoerd. Op dit moment wordt de data verwerkt en geanalyseerd en verwachten we in de zomer van 2016 hier de eerste resultaten van te kunnen delen. De resultaten van het literatuuronderzoek en de pilot zijn in februari 2016 voor publicatie aangeboden aan het American Journal of Intellectual and Developmental Disabilities.

Dit onderzoek wordt vanuit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC begeleid door hoogleraar Heleen Evenhuis (promotor) en post doc onderzoeker Thessa Hilgenkamp.

Één reactie op “Project Fitheid van Kinderen

  1. Beste Marieke,

    Sam en ik doen onze scriptie over kinderen met autisme en hun beweeggedrag en plezier. Wij doen ons onderzoek bij Happy2move in Amsterdam. Wij maken na de literatuuronderzoek een beweegprogramma voor Happy2move, zodat kinderen met autisme plezier krijgen in sporten/beweegactiviteiten. Nu geven wij op 1 locatie ons beweegprogramma en bij de andere locatie laten wij de kinderen een reguliere programma volgen. Wij hebben hierbij een 0-meting, tussenmeting en eindmeting nodig over de fitheid van de kinderen, zodat er onderzocht kan worden of ons beweegprogramma helpt voor kinderen met autisme.
    Zouden wij misschien meer informatie mogen hebben over het meetinstrument van jou?

    Met vriendelijke groet,
    Mendy van Haperen en Sam Onclin

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *