Wetenschapsonderwijs voor aios

In het wetenschapsonderwijs voor artsen in opleiding tot specialist (aios) arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) is het uiteindelijke doel dat de AVG zelfstandig het volgende kan:

 • Kritisch beoordelen van een artikel en een manuscript
 • Wetenschappelijke literatuur zoeken
 • Meedenken over een onderzoeksopzet
 • Als medeauteur in een internationale publicatie kunnen functioneren
 • Doorlopen van de stappen voor verkrijgen van ethische toetsing

Hiertoe worden de aios intensief begeleid en wordt hen twee onderwijsvormen aangeboden:

1. Groepsonderwijs

In het groepsonderwijs wordt les gegeven in de volgende onderdelen:

 • Kritisch lezen
 • Literatuur zoeken
 • Onderzoeksdesigns
 • Gegevensbestand voorbereiden en opzetten
 • Statistiek
 • Informeren, toestemming en draagvlak verwerven
 • ‘Anatomie’ van een wetenschappelijk artikel
 • Ethische toetsing

2. Leeronderzoek

In het leeronderzoek voeren drie aios onder begeleiding van de docenten een empirisch onderzoek uit. Alle stadia van onderzoek worden doorlopen:

 • Kennis van het onderwerp verwerven
 • Formuleren van de vraagstelling
 • Kiezen van de onderzoeksmethoden
 • Verzamelen van de gegevens
 • Verwerken en analyseren van de gegevens
 • Rapporteren

Voorwaarden voor het leeronderzoek zijn dat het moet gaan om cliëntgebonden onderzoek (ook dossieronderzoek en onderzoek bij naasten en zorgverleners). De aios verzamelen oorspronkelijke gegevens (verzamelen de gegevens dus zelf). De haalbaarheid van de gegevensverzameling staat voorop. Wat betreft de onderwerpen gaat het om onderwerpen met een hoge mate van relevantie voor gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in brede zin (lichamelijk, psychologisch en sociaal). Er is geen beperking wat betreft de keuze voor onderzoeksmethodologie (bv kwalitatief of kwantitatief).

De volgende onderzoeken zijn tot nu toe door aios als leeronderzoek uitgevoerd:

Leeronderzoeken 2000-2012

 1. Van Velden 2001 Onderzoek naar stemmingsstoornissen bij het Prader-Willi syndroom (protocolontwikkeling)
 2. Van Dijken-Visser 2001 Behandeling van hypogonadisme bij het Prader-Willi syndroom (enquete ouders)
 3. Huisman, v.d. Brink & Das 2001 Quality of research into obesity management in people with Prader-Willi syndrome (literatuurstudie)
 4. Van Hasselt-vd Velde & Duffels 2001 Slaapstoornissen bij mensen met het Prader-Willi syndroom (literatuurstudie)
 5. Bakhtiari, Boot & Bruin 2002 Prevalentie en determinanten van hypothermie bij (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten (patientgebonden cross-sectioneel) repliceren?
 6. Vermoen, Meelen & Bastiaanse 2002 Complicaties van obstipatie bij verstandelijk gehandicapten (dossiers)
 7. Eijlders & v.d. Heuvel 2002 Gebruik van libidoremmende medicatie in SGLVG behandelcentra (enquete professionals)
 8. Bergman & Gremmen 2003 Premedicatie in Nederlandse instellingen voor mensen met een verstandelijke handicap: evidence-base en toepassing van een richtlijn (prospectief kwalitatief)
 9. Houben, Jansen-Jacobs & Konz 2003 Problematisch gedrag bij mensen met Down syndroom en dementie (patientgebonden cross-sectioneel via groepsleiding)
 10. Van Eeghen, Hau, Van Rooijen-Boot & Tinselboer. Prevalentie en klinische verschijnselen van coeliakie bij volwassenen met Down syndroom (patientgebonden cross-sectioneel)
 11. Bakker-van Gijssel, Driessen & Fischer. Obstipatie en de Bristol Stoelgang Schaal bij mensen met een verstandelijke handicap (introductie en evaluatie instrument)
 12. Douma-Kloppenburg, Peppink, Van Zoest & De Rooij-Askes. Prevalentiebepaling van negen microdeleties onder volwassen verstandelijk gehandicapten in Nederlandse zorgorganisaties met behulp van de Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MPLA) op wangslijmvlies (patientgebonden cross-sectioneel, gepubliceerd)
 13. Tack, Mastebroek & Netten. Comorbiditeit bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen in Suriname (patientgebonden cross-sectioneel)
 14. Pollers, Maysoon & Miedema-Loo. Overgewicht bij volwassen mensen met een lichte of matige verstandelijke handicap wonend in een instelling: het stellen van de diagnose en meetmethoden (patientgebonden cross-sectioneel)
 15. Van Kalmthout & Tiems. Menstruatieregulatie bij verstandelijk gehandicapte vrouwen (dossiers)  
 16. Van Dongen, Toepoel & Middelhoven. Body Mass Index – Silhouette Matching test bij mensen met een lichte verstandelijke handicap (LVG) (patientgebonden cross-sectioneel)
 17. Magilsen, De Winter & Van Alfen. Prevalentie van cardiovasculaire risicofactoren bij ouderen met een verstandelijke beperking (patientgebonden cross-sectioneel, gepubliceerd 2x)
 18. Rozeboom & Jansen. Myocardinfarct en cerebrovasculair accident bij verstandelijk gehandicapten vanaf de leeftijd van 50 jaar (dossiers, case-control, in press)
 19. Vorstenbosch, Vinck & Van de Louw. Prevalentie van hypertensie bij verstandelijk gehandicapten van 18 jaar en ouder (patientgebonden cross-sectioneel, gepubliceerd)
 20. Bouma & Van der Plas. Gezondheidsregerelateerde kwaliteit van leven bij kinderen met ernstige meervoudige beperkingen: validering van de VOGEL-36 (Vragenlijst voor Observatie van Gezondheidsgerelateerde Levenskwaliteit) (instrumentontwikkeling)
 21. Assema, Van de Broek, Räkers & Versleijen. De bloeddruk bij mensen met het syndroom van Down (patientgebonden cross-sectioneel)
 22. Neuvel, Schakel, Sietsma & Swinkels. De prevalentie van overmatig cerumen bij mensen met een verstandelijke beperking (patientgebonden cross-sectioneel)
 23. Van Veldhoven & Hillen. De validiteit van de SCAN vragenlijst: een screeningsinstrument voor cerebrale visuele stoornissen bij kinderen ((patientgebonden via ouders)
 24. Hoving, Rispens & Snuijf. De mate van lichamelijke activiteit van licht en matig verstandelijk gehandicapten in de wijk (patientgebonden cross-sectioneel)
 25. Nabhanizadeh & Zuijdam. De PEG-sonde: een zegen of een vloek? (dossiers)
 26. Egging & Van Leeuwen. Dysfagie bij ouderen met een verstandelijke beperking (patientgebonden cross-sectioneel met logopedisten)
 27. Beek, De Jeu, Langeslag, Rybak, Schaaf. Rationeel voorschrijven van medicatie aan ouderen met een verstandelijke beperking: toepassingsmogelijkheden van de Beers criteria (dossiers)
 28. 28.  Pouls, Alsema &Van der Laan. MicroRint pulmonary function testing in older adults with intellectual disabilities (patientgebonden cross-sectioneel, gepubliceerd)
 29. Aslan, Cerneus & Huffmeijer. Uitkomsten van jaarlijkse screening op schildklierfunctiestoornissen bij mensen met het syndroom van Down: wat doen AVG met een subklinische hypothyreoïdie? (dossiers)
 30. Doeswijk-v.d. Wolf, Groenendijk-Reijenga, De Groot. Protocol VOETschimmel; vergelijkend onderzoek naar ervaring van locale therapie bij voetschimmel infecties (patientgebonden prospectief)
 31. Bankras & Suripatty. Calciumintake en lage botkwaliteit bij postmenopauzale vrouwen met een verstandelijke beperking (patientgebonden cross-sectioneel)
 32. Van Gerven, Okouere, De Vries & Vogel. Prevalentie van otitis externa bij volwassenen met een verstandelijke beperking (patientgebonden cross-sectioneel)
 33. Van Vlokhoven, Van Hagen, Asma, Van Erp. Prevalentie van tinea pedis bij mensen met een verstandelijke beperking (patientgebonden cross-sectioneel)
 34. Schouwenaars, Peters, Haagsma. CRP-verandert je beleid ermee? (patientgebonden prospectief)
 35. Jelluma, De Vink, Siebes. Lux: een luxe?! (cross-sectioneel onderzoek in leefruimten)
 36. Coenen, Van Hedel, Huls, Traas. Fract-uur: uren tussen het optreden van trauma en het vaststellen van een fractuur (prospectief patientgebonden via groepsleiding)
 37. Dekker, Eijckeler, Van Zon-van Welzenis, Safi. Kennis en gebruik van anticonceptie bij licht verstandelijk gehandicapte jongeren (kwalitatief, interviews)
 38. Van der Schaaf. Anemie bij mensen met een verstandelijke beperking: prevalentie en gevolgen voor diagnostiek en behandeling (dossiers)
 39. Adriaans, Verhulst, Hartman, Tanir. Prevalentie van vitamine D deficiëntie en geassocieerde factoren (patientgebonden cross-sectioneel)
 40. Claassen, Goorhuis, Schuller, Sinot. Prevalentie van etalagebenen (patientgebonden cross-sectioneel)
 41. Bindels, Bressers, Castelein, Michiels. Beslissen over (niet) reanimeren: hoe ervaart de wettelijk vertegenwoordiger het besluitvormingsproces? (kwalitatief, interviews wettelijk vertegenwoordigers)
 42. Dijkhuizen, Heutmekers, Immink, Verkade: Slikstoornissen: validering van een screeninginstrument
 43. Bergisch, Calkoen, Kroft: Prevalentie van verlengde QT-C-tijd
 44. Khursand, Smeets, Vlasveld: Prevalentie van benzodiazepinegebruik
 45. Borms, Ebbers, de Koning: Medicatiereview
 46. Coret, Hensbroek, Vermeulen: Validering van een aangepast instrument voor het meten van voedingstoestand
 47. Bevers et al.: Prevalentie van anti-epileptica

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *