Pauline Hamers

Foto Pauline Hamers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Hamers studeerde Orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is sinds 2009 als gedragskundige in dienst bij Amarant Groep in Tilburg.

Sinds september 2014 werkt Pauline aan de RCT Lichttherapie waarbij gekeken wordt naar het effect van lichttherapie op depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Bij dit project wordt er ook gekeken naar het effect van lichttherapie op stress (cortisol) en het slaap-waakritme.

Daarnaast houdt Pauline zich bezig met psychometrisch onderzoek naar de betrouwbaarheid en de validiteit van de ADESS (Angst Depressie en Stemmingsschaal). Verder is zij bezig met het uitvoeren van twee systematische literatuur onderzoeken. Een systematic review gericht op niet-farmacologische behandelingen voor depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking en de andere systematic review richt zich op de invloed van (zon)licht op mentale gezondheid en slaap.

 

Project RCT Lichttherapie

Bij volwassenen met een verstandelijke beperking komen depressieve klachten vaak voor. Bij het GOUD onderzoek is gebleken dat zelfs één op de 13 ouderen een klinische depressie heeft, wat vijf keer zo veel is als in de algemene oudere populatie. Depressieve klachten hebben een grote invloed op het dagelijkse leven en op de kwaliteit van leven. Goede behandeling is daarom essentieel.  Bij mensen met een matige of (zeer) ernstige verstandelijke beperking is het huidige aantal behandelingen voor depressieve klachten zeer beperkt. Lichttherapie wordt in de algemene bevolking effectief ingezet om depressieve klachten te verminderen en is mogelijk ook effectief bij volwassenen met een verstandelijke beperking.

In dit project wordt daarom de effectiviteit van lichttherapie bij volwassenen met een verstandelijke beperking en depressieve klachten onderzocht met een multicenter gerandomiseerde studie met controle groep. Daarnaast wordt gekeken naar het effect van lichttherapie op stress (cortisol) en het slaap-waakritme. Het lichttherapie onderzoek wordt uitgevoerd binnen de drie zorgorganisaties van het GOUD consortium (Abrona, Amarant groep en Ipse de Bruggen).

Het onderzoek naar de effecten van lichttherapie op depressieve klachten wordt uitgevoerd door Drs. Pauline Hamers. Haar copromotoren zijn dr. Heidi Hermans en dr. Dederieke Festen. Promotor van dit onderzoek is Prof. dr. Patrick Bindels.

 

Publicaties:

*Hamers, P.C.M., Evenhuis, H.M, & Hermans, H. (2017). A multicenter randomized controlled trial for bright light therapy in adults with intellectual disabilities and depression: Study protocol and obstacle management. Research in Developmental Disabilities, 60, 96–106. doi:10.1016/j.ridd.2016.10.012

*Hamers, P., Festen, D. Hermans, H. (2017). Achtergrond en onderzoeksdesign van onderzoek naar niet-farmacologische behandeling van depressieve klachten bij volwassenen met een verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten, Jaargang 35, nummer 4, 168-171.