Sandra Mergler

Sandra Mergler

 Sandra Mergler is op 27 juni 2012  gepromoveerd met het proefschrift “Bone quality in children with severe neurological impairment and intellectual disability – diagnostic methods and determinants of
low bone quality”. Ze heeft brede interesse in alle aspecten van botkwaliteit van mensen met een verstandelijke beperking, met speciale interesse voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Verder is ze geinteresseerd in richtlijnontwikkeling en onderwijs op gebied van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Sandra is arts voor verstandelijk gehandicapten bij de zorgorganisatie ASVZ en staflid bij de AVG-opleiding van het Erasmus MC.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *