Project Voeding en Voedingstoestand

Foto Luc Bastiaanse met witlof

Het project Voeding en Voedingstoestand wordt uitgevoerd door Luc Bastiaanse en begeleid door hoogleraar Heleen Evenhuis (promotor) en senior onderzoeker Michael Echteld (copromotor).

Dit project is onderdeel van de epidemiologische studie van het GOUD-onderzoek waarbij er een basismeting is uitgevoerd bij 1050 mensen met een verstandelijke beperking van 50 jaar en ouder. Per project zijn prevalenties van (leeftijdsgerelateerde) aandoeningen, prevalenties van risicofactoren en gevolgen voor de gezondheid in kaart gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de onderlinge relaties tussen de projecten.

In het project voeding en voedingstoestand is de vocht- en voedselintake van ouderen met een verstandelijke beperking onderzocht. Hiervoor is gebruik gemaakt van voedingsdagboeken. De voedingstoestand is onderzocht door middel van antropometrische bepalingen (BMI, middel- en heupomtrek, huidplooimetingen) en biochemische bepalingen (albumine). Daarnaast is de betrouwbaarheid en validiteit van de Mini Nutritional Assessment (MNA) onderzocht. De MNA is een screeningsinstrument voor ondervoeding, dat veel gebruikt wordt in de ouderenzorg (zowel nationaal als internationaal).

In het project voeding en voedingstoestand zijn ook aandoeningen die gerelateerd zijn aan ondervoeding onderzocht: osteoporose, slikstoornissen, reflux en gebitsproblemen. Osteoporose is onderzocht met behulp van de Lunar Achilles Insight, waarbij de botkwaliteit wordt bepaald door echografie van het hielbot. Slikstoornissen zijn onderzocht met behulp van de Dysphagia Disorder Survey, een gestandaardiseerde slikobservatie speciaal ontwikkeld voor mensen met een verstandelijke beperking. Reflux van maagzuur en gebitsproblemen zijn onderzocht met behulp van vragenlijsten.

Tot slot is er in dit project gekeken naar sarcopenie. Sarcopenie is het verlies van spiermassa en de daarmee gepaard gaande vermindering van spierkracht als gevolg van (onder andere) het ouder worden. Sarcopenie kan leiden tot verlies van mobiliteit. Binnen het GOUD-onderzoek is sarcopenie onderzocht door het meten van de kuitomtrek, de spierkracht en de wandelsnelheid.

Lees hier verder over de resultaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *