Project Lichamelijke Activiteit en Fitheid

Foto Thessa Hilgenkamp met stappenteller

Uit het onderzoek ‘Gezond ouder met een verstandelijke beperking (GOUD)’ bleek dat ouderen met een verstandelijke beperking erg laag scoren op lichamelijke activiteit en fitheid. Binnen GOUD, en ook daarna, is onderzoek gestart naar de effectiviteit van beweeginterventies voor deze groep, om hier verbeteringen in te kunnen doorvoeren.

Onderzoek naar fitheidstesten

Tevens gaven deze resultaten aanleiding om kritisch te kijken naar het meten van activiteit en fitheid zelf bij mensen met een verstandelijke beperking. Er is nog maar weinig bekend over uitvoerbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit van fitheidstesten bij mensen met een verstandelijke beperking. Verder onderzoek is dringend nodig om bijvoorbeeld fysiotherapeuten van mogelijkheden te voorzien om hun behandelingen objectief te evalueren. Een aanzet hiervoor is gedaan in het Kennisnetwerk ‘Fitheid en mensen met een verstandelijke beperking’.

Fysiologische mogelijkheden en toepassing van richtlijnen

Daarnaast worden bij fitheidstesten of richtlijnen op het gebied van fitheid of lichamelijke activiteit bepaalde aannames gebruikt over fysiologische kenmerken (maximale hartfrequentie, maximale kracht, of hoeveel energie bijvoorbeeld wandelen kost). Deze aannames zijn vaak gebaseerd op gemiddeldes van zeer grote studies, waar mensen met een verstandelijke beperking meestal geen deel van uit maakten. Gezien de vaak aanwezige fysieke comorbiditeiten, de mogelijke invloed van de verstandelijke beperking ook op de motoriek, en levenslange specifieke omstandigheden zoals medicatiegebruik en leefomgeving, is het denkbaar (maar nog onvoldoende onderzocht), dat de normen en richtlijnen voor mensen met een verstandelijke beperking anders gedefinieerd of toegepast moeten worden. Onderzoek om dit onderbouwen valt binnen deze onderzoekslijn.

Belang van lichamelijke activiteit en fitheid

Verder wordt binnen deze onderzoekslijn het belang van lichamelijke activiteit en fitheid voor o.a. dagelijks functioneren, gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking onderzocht en verder onderbouwd, om voldoende beweging en aandacht voor fitheid structureel en op alle niveaus te integreren in de ondersteuning en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

2 reacties op “Project Lichamelijke Activiteit en Fitheid

  1. Belangrijk onderzoek.

    Daar ligt een uitdaging: om met activiteiten voor mensen met een beperking te komen die enerzijds als prettig worden ervaren en anderzijds de fysieke gezondheid verbeteren. Ook essentieel dat er meer onderzoek komt naar het correct meten en interpreteren van de gegevens.

  2. Tja een interessante materie . Heb deze week metingen gedaan bij een EMB cliente bij het stapvoets paardrijden . Volgens de MET tabel is dat een vd weinige activiteiten die gematigd intensief zijn : dwz tussen 3-6 MET . Dat paardrijden vond zij heel leuk . De zone heb ik ingesteld op 55-68 % vd geschatte max hartfrekwentie . Voorhet berekenen hiervan heb ik de aangepaste formule van Fernhall genomen . Uitkomsten : gehele tijd tussen de zones en gem HF ook . ( inclusief 5 % standaard meetfout ) . Wat zegt dit alles ?
    gr Nico Venneker ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *