Project Beweegprogramma

Foto Marieke van Schijndel-Speet met loopschoenenDoel programma

Het beweegprogramma GOUD is ontwikkeld voor senioren met een lichte of matige verstandelijke beperking. Het doel van het programma is het onderhouden of verbeteren van de lichamelijke fitheid en gezondheid door:

  • Het verhogen van de lichamelijke activiteit
  • Het gericht aanbieden van beweegactiviteiten voor de fitheidcomponenten kracht, uithoudingsvermogen, balans en flexibiliteit.

Inhoud programma

Het programma is gebaseerd op evidence based richtlijnen van de American College of Sports Medicine voor het onderhouden van fitheid van mensen met een chronische ziekte en mensen van 65 jaar en ouder. Deze richtlijnen vormen het kader van het beweegprogramma. Daarnaast is samen met bewegingsagogen uit de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een beweegbundel opgesteld met voor de doelgroep geschikte beweegactiviteiten voor alle fitheidcomponenten. Bewegingsagogen stelden een programma samen volgens de richtlijn en kozen zelf voor hun groep geschikte activiteiten.

Het programma bestaat uit drie fasen. In de eerste fase is het doel om de deelnemers kennis te laten maken met verschillende beweegactiviteiten en het vergroten van hun zelfvertrouwen en plezier in het uitvoeren ervan. In fase twee wordt stap voor stap de duur en de intensiteit van de beweegactiviteiten opgebouwd. Het doel in fase drie is om de behaalde duur en intensiteit te handhaven.

Gedragsverandering

Verschillende technieken voor gedragsverandering worden toegepast om de deelnemers te motiveren om actief te participeren in het beweegprogramma. Deze technieken zijn gebaseerd op theorieën over gedragsverandering. Het stapsgewijs opbouw van de beweegactiviteiten in duur en intensiteit is hiervan een voorbeeld. Ook is er een educatief programma ontwikkeld, bestaande uit tien thema’s, onder andere: ’wat is bewegen’, ‘je hartslag’. Naast educatie worden de volgende technieken toegepast: sociale steun, professionele steun, feedback, beloning, voordoen en het aanpassen van beweegactiviteiten aan groep en individu.

Evaluatie

Het programma is geëvalueerd in een randomised controlled clinical trial. Uit tien vergelijkbare dagcentra is willekeurig bepaald in welke vijf dagcentra het programma zou worden toegepast en weke vijf centra fungeerden als controlecentra. 81 deelnemers startten in groepen van 8 tot 10 in het beweegprogramma, in de controlecentra waren 70 senioren ingesloten. Het programma is gedurende acht maanden lang, drie keer per week uitgevoerd door bewegingsagogen en activiteitenbegeleiders werkzaam in drie zorgorganisaties.

Effectiviteit

De effectiviteit van het programma is bepaald door het meten van verandering in lichamelijke activiteit. Daarnaast zijn ook kracht, uithoudingsvermogen, balans, tailleomtrek, cholesterol, glucose, mobiliteit en functioneren in het dagelijks leven gemeten. Uit analyses is het beweegprogramma effectief gebleken. Deelnemers hadden na het beweegprogramma een duidelijk verbeterde lichamelijke activiteit. Verder heeft het programma op nagenoeg alle andere uitkomstmaten een positief effect gehad. Significante verbeteringen zijn gevonden voor kracht, uithoudingsvermogen en cholesterol en cognitief functioneren.

Toepasbaarheid

Ook de toepasbaarheid van het programma is uitgebreid geëvalueerd. Vier maanden na de start van het programma zijn evaluatiebijeenkomsten gehouden met uitvoerders van het programma. Na afloop van de interventieperiode zijn de uitvoerders en managers geïnterviewd en ontvingen zij een vragenlijst. Ook senioren zelf werden geïnterviewd. Uit de evaluatie blijkt dat het beweegprogramma positief werd ervaren door de deelnemers en volgens de uitvoerders een meerwaarde had voor de senioren. De inzet van de bewegingsagoog lijkt cruciaal, daar deze professional als geen ander weet hoe cliënten te motiveren om actief mee te doen aan beweegactiviteiten, in een voor cliënten veilige omgeving.

2 reacties op “Project Beweegprogramma

  1. geachte onderzoekers

    Graag zou ik op de hoogte gesteld willen worden over de inhoud van de beweegbundel die door bewegingsagogen is opgesteld .Of dat ik de instellingsnamen ontvang waar de bewegingsagogen werken die aan dit project hebben deelgenomen .Vind deze info .erg belangrijk ivm mijn werk in de Gehandicapten zorg als bewegingsagoog/ BIG geregistreerd fysiotherapeut en mijn Master traject

  2. Compliment voor jullie onderzoeken en daadkracht. Ik las jullie artikel in de Fysiopraxis. Erg interessant. Zelf ben ik als bedrijfsfysiotherapeut betrokken bij sociale werkvoorziening. Voor een belangrijk deel ook mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn enkele ideeën om deze mensen meer in beweging te krijgen. Graag zou ik van jullie tips, handleiding, fitscan etc. advies krijgen om dit goed aan te pakken. Vraag is ook of jullie werkwijze past binnen de sociale werkvoorziening?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *